Jaime Ugarte
Illustrator Animator
jaimelugarte@gmail.com
Bulbasaur,Ivysaur and Venasaur. For the Pokemonathong Challenge!
  1. Bulbasaur,Ivysaur and Venasaur. For the Pokemonathong Challenge!

  1. 8 notesTimestamp: Friday 2013/03/15 0:41:57001 Bulbasaur002 Ivysaur003 VenusaurPokemaniac JaimeJaime UgarteGaming
  1. captcletus said: :O
  2. jaimeugarte posted this